Geef de klant..


TOEGANG.ORG

Geeft het onderwijs toegang tot online lesmateriaal

Online toegang verlenen zonder gedoe

Als uitgever ben je gespecialiseerd in het ontwikkelen van lesmateriaal. Docenten en leerlingen dienen snel en zonder problemen aan de slag te kunnen met digitaal lesmateriaal. Licentiekantoor Toegang.org organiseert eenvoudig de toegang tot al jouw digitale lesmaterialen, zodat jij je kan concentreren op inhoud en didactische kwaliteit.

image

TOEGANG.ORG maakt online content verhandelbaar via de educatieve distributieketen en daarbuiten.

  • Distributie via educatieve distributeurs op basis van ECK
  • Directe verkoop via je eigen webshop of bijv. bol.com
  • Telefonische ondersteuning voor alle gebruikers
  • Beveiligd en vollledig AVG richtlijnen
  • Toegang met garantie
Edit me

Het onderwijsproces kan verder

Wij garanderen een soepele toegang via TOEGANG.ORG en we houden per product bij hoe soepel de toegang verloopt.

Wij hanteren een zeer transparant prijsmodel; jij betaalt een prijs per licentie en geen aansluitkosten. Wij garanderen de laagste prijs ten opzichte van de huidige ECK licentiekantoor aanbieder.

Aansluiten

Aansluiten op TOEGANG.ORG is meestal in enkele dagen geregeld. Wij leveren voorbeelden, documentatie en ondersteuning op locatie om de aansluiting te realiseren, zonder kosten. Eventueel bestaande voorzieningen kunnen blijven bestaan, dus geen lock-in!

In het kort

Toegang tot jouw online content

Bescherm jouw content tegen ongeoorloofd gebruik, maar zorg dat de klant zonder gedoe toegang krijgt. Toegang.org regelt dit op basis van licentiemodellen zonder extra inlog. Wij zorgen dat misbruik actief wordt tegengegaan en de uitgever weer keuzevrijheid heeft om een licentie te distribueren via bestaande of eigen kanalen.

Toegang tot jouw lesmateriaal is met Toegang.org meteen volledig compatible met keten-initiatieven zoals ECK. Als de producten op de boekenlijst staan bij de educatieve distributeurs, dan kunnen ze dus elektronisch worden besteld en geleverd.

Wij helpen de gebruikers.

Mocht er toch iets niet goed gaan bij de toegang tot digitaal materiaal, dan helpen wij de gebruiker met een oplossing. Zonder extra kosten. Onze medewerkers zijn ervaren, deskundig en beschikken over de middelen om de klant echt te helpen. Geen kastje-muur, maar een werkende oplossing voor de klant, dat is onze garantie!

Back-up Route

Ook partijen die momenteel al zijn aangesloten op de keten, bijvoorbeeld met een eigen ECK aansluiting of Edu-iX, bieden wij de mogelijkheid op een back-up route. Mochten er problemen zijn, dan kan alsnog op een gecontroleerde wijze toegang worden gegeven, zonder dat daarvoor wijzigingen in de keten nodig zijn. Tevens kan deze route gebruikt worden om ook via eigen kanalen toegang te leveren.

Wij bewaken de goede werking

Bij elk gebruik controleren wij hoe snel de gebruiker toegang krijgt. Zo signaleren wij automatisch een negatieve trend of mogelijk uitval en nemen wij zo nodig (preventieve) maatregelen. De uitgever krijgt inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening voor haar producten.

Over TOEGANG.ORG

Toegang.Org is een onderdeel van Topicus Onderwijs. Topicus Onderwijs is een IT-dienstverlener die zich richt op het onderwijs en is onder andere ontwikkelaar van ParnasSys en Somtoday. Topicus Onderwijs werkt samen met scholen en uitgevers aan het verbeteren van de inzet van digitale leermiddelen in het onderwijs.

image

Hiermee bieden we een onafhankelijke dienst voor uitgevers die volledig voldoet aan de geldende standaarden in de branche, maar ook los daarvan kan opereren.

We hopen dat onze diensten ertoe mogen bijdragen dat ook de kleinere uitgeverijen optimaal waarde kunnen toevoegen aan het onderwijs.

Kernwaarden

Wij geloven in een markt waarin partijen zich onderscheiden met kwaliteit en toegevoegde waarde waar de klant echt wat aan heeft. We zijn daarom klantgericht maar ook transparant naar onze klanten, leveranciers, partners en medewerkers.

Ons hart ligt bij het onderwijs, het is een belangrijke pijler voor de toekomst. Graag dragen we op een positieve manier bij aan die toekomst.

Heb jij interesse of aanvullende vragen? Neem contact op met onze Partner Channel Manager:
Tamara Koster
M: 06-206 204 15
E: tamara.koster@topicus.nl

Of stuur een mail naar info@toegang.org en wij bekijken graag samen de mogelijkheden.

Aansluiten

Graag helpen wij kosteloos bij de aansluiting van jouw uitgeverij op Toegang.org. Hierbij coördineren wij alle administratieve en technische zaken. Wij helpen hierbij o.a. jouw artikelgegevens op de juiste wijze te communiceren via onze ECK Catalogus service. Zo worden jouw artikelgegevens bekend gemaakt bij alle grote distributeurs zoals Iddink, Van Dijk / TLN, Studers, MBO Webshop, OsingadeJong en Lisette Werter. Samen met de ketenpartijen nemen we deel aan het Programma Start Schooljaar en verzorgen wij de keten-testen met jouw producten.

Ook helpen wij actief bij de technische koppeling aan Toegang.org samen met jouw ICT-staf of leverancier, of wij implementeren en testen de koppeling zelf voor je in jouw omgeving. Technische Documentatie en voorbeeldcode zijn vrij beschikbaar op Github voor PHP, Node.js en Java

Jij regelt de online content, wij regelen de toegang!